Działalność Instytutu

Centralne miejsce w pracy każdego z nas zajmuje problematyka cierpienia psychicznego, stąd też nadrzędnym celem Instytutu jest niesienie pomocy tym, którzy takiego cierpienia doświadczają. Równolegle do bezpośredniej pracy z pacjentami prowadzimy aktywność szkoleniową, edukacyjna i naukową.

Wzajemne przenikanie się teorii z praktyką oraz pozostawanie w stałym dialogu z kulturą i nauką znajdują odzwierciedlenie w profesjonalnie prowadzonej przez nas psychoterapii.

DSC_7128

 

Jak pracujemy

Nasze doświadczenie zawodowe pozwala nam na odwoływanie się do różnorodnych form i technik pracy. Rodzaj pomocy dobieramy indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od problemów i potrzeb, z jakimi się zgłasza.

Jednocześnie każdy z nas przyjmuje taki sam sposób rozumienia problematyki psychicznej pacjentów – wypracowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Uważamy, że takie podejście stanowi gwarancję stałej i stabilnej współpracy pomiędzy specjalistami, jednocześnie zapewniając naszym pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.  Ponadto wszyscy stale doskonalimy swój warsztat zawodowy. Rozumienie roli psychoterapeuty definiujemy w ramach paradygmatu psychodynamicznego opierając się m.in. o rozumienie zawarte w Aksjologii Psychoterapeuty Psychodynamicznego.

DSC_7132