Terapeuci i Lekarze psychiatrzy

Robert Dechnik – psychoterapeuta

Tel: 606 753 457  e-mail: robertdechnik@o2.pl  

   Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych kierunek filozofia, Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii oraz Szkołę psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i dzieci oraz psychoterapię grupową. Doświadczenie zawodowe (m.in. : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Profilaktyczno-Wychowawczy Stowarzyszenia Most, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej) datuje nieprzerwanie od 1997 roku. Prowadzi również kursy i szkolenia m.in dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy i studentów. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową dorosłych i dzieci. Kierownik Instytutu Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

Wojciech Miłek – psychoterapeuta, psycholog,  terapeuta uzależnień

Tel.  728 749 102 ,  www.psychoterapia-24.pl

   Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we WrocławiuAbsolwent oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki  Zielonogórskiej. W Krakowskim Centrum Psychodynamicznym Ukończył studium psychoterapii psychodynamicznej oraz studium terapii dzieci i młodzieży. Certyfikowany specjalista terapii uzależnień.    Ukończył liczne szkolenia psychoterapeutyczne z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

 

Sabina Wrona – psycholog i psychoterapeuta

Tel: 605 101 290, www.sabinawrona.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4-letnią  Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Zajmuje się również diagnostyką psychologiczną oraz pracą z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w tym z dziećmi z autyzmem.

Aleksander Błaszczyk – lekarz specjalista psychiatra i psychoterapeuta

Tel.: 603 877 518, psychiatra-wroclaw.net.pl

Ukończył Wydział Lekarski na Akademii Medycznej we Wrocławiu,  specjalizację z psychiatrii oraz 4-letni kurs z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zajmuje się leczeniem psychiatrycznym oraz prowadzeniem psychoterapii osób dorosłych i  młodzieży. Superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Kalina Komorowska – psycholog i psychoterapeuta

Tel.: 609 741 011, www.kalinakomorowska.strefa.pl

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz liczne szkolenia psychoterapeutyczne z zakresu psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Zajmuje się również diagnostyką psychologiczną. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 Dorota Błażewicz - psycholog i psychoterapeuta

Tel. 723 951 555

Ukończyła psychologię na SWPS oraz studia podyplomowe z zakresu neuropsychologii. Posiada również dyplom magistra filozofii. Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii osób dorosłych oraz diagnostyką psychologiczną.  Uczestniczy w kursie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 

Monika Szyszka - psycholog i psychoterapeuta

Tel. 518-689-298

 

Ukończyła psychologię oraz filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz jest w trakcie kursu z zakresu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

www.monikaszyszka.pl

 

 

Małgorzata Stefanow – psychoterapeuta, pedagog

tel. 604 073 320

 

Ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii, jak i Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium terapii dzieci i młodzieży.   Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku pedagogika.Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, młodzieży, prowadzi terapię rodzinną, par i grupy socjoterapeutyczne.

www.stefanow.pl

 

 

Agnieszka Jaśkiewicz- psycholog, psychoterapeuta
tel. 662-00-30-27
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a także 4-letnie certyfikowane Studia Podyplomowe z Psychoterapii na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Socjoterapii oraz wiele szkoleń wzbogacających warsztat pracy. Ma 10-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi i młodzieżą.Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię grupową.

 

 

Magdalena Michałek – Maciąg  -  psychoterapeuta

Tel.: +48 693861184

    Ukończyła szkołę psychoterapii w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej imienia J. J. Haubenstocków certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Prowadzi terapię indywidualną adolescentów i dorosłych, terapię rodzin, terapię par. W swojej pracy wykorzystuje podejście systenowe i psychodynamiczne. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) i Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów. 

 

dr Anna Mitręga – pedagog, terapeutka, coach
Tel.    509 248 605

   Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, pracownik naukowo – dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad trzydziestu prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą / w tym trzech monografii.

  Specjalizuje się w pracy dotyczącej procesów komunikowania w rodzinie oraz kompetencji rodzicielskich. Pomaga rodzicom w trudnościach wychowawczych. Prowadzi sesje indywidualne i grupowe. Szkoli Rady Pedagogiczne placówek różnych etapów edukacji. Superwizuje pracę w paradygmacie psychodynamicznym.

 

 

Alicja Mistewicz Baranowska specjalista psycholog kliniczny

Tel . 609 095 335

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim 

Specjalizacja I i II stopnia w zakresie psychologii klinicznej (Akademia Medyczna w łodzi)

Ukończyła kursy psychoterapii psychodynamicznej i hipnoterapii w Krakowie. 

Ukończyła liczne szkolenia w zakresie diagnozy I terapii osób dorosłych. 

Prowadzi psychoterapię indywidualna osób dorosłych 

Zajmuje się diagnoza i terapią zaburzeń nerwicowych, lękowych , depresyjnych, zaburzeń nastroju , samopoczucia psychicznego, towarzyszących chorobom somatycznym, w tym chorobie nowotworowej, a także w sytuacjach kryzysowych.

 

Agnieszka Czerwińska – lekarz medycyny – psychiatra


nr tel. 662-869-583

 Lekarz, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, realizuje program specjalizacyjny w zakresie psychiatrii oraz studia doktoranckie. Zajmuje się leczeniem psychiatrycznym, a w sposób szczególny problematyką leczenia uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

.

Beata Majewska- psycholog i psychoterapeuta

 

tel. 606-878-022

 

   Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychologii Sądowej w zakresie uprawnień biegłego sądowego. Posiada Certyfikat Ukończenia Akademii Profilaktyki i Terapii Uzależnień Behawioralnych ( APiTUB) pod patronatem Państwowego Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Obecnie jest w procesie certyfikacji w 4-letnim Krakowskim Centrum Psychodynamicznym akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia dotyczące poradnictwa psychologicznego, diagnozy psychologicznej oraz metod diagnozy neuropsychologicznej.

Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej – klasy fortepianu.Doświadczenie zawodowe zdobywała w oddziale Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu oraz w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu.Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy.

 

mgr Katarzyna Dzwonnik- psycholog psychoterapeuta.
tel. 506-546-945
    Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej. Główny obszar pracy to wsparcie i pomoc psychologiczna  rodzinom, dzieciom i młodzieży, jak również psychoterapia indywidualna dorosłych. Udziela pomocy i konsultacji psychologicznych również w ramach wizyt domowych. W swojej pracy terapeutycznej z dziećmi dobiera metodę  pracy terapeutycznej  indywidualnie do potrzeb. Czerpie z podejścia psychodynamicznego, systemowego oraz terapii Gestalt. Poddaje swoją pracę
psychoterapeutyczną superwizji.
 

Tomasz Głowacki – lekarz specjalista psychiatra (dzieci i dorośli)

 

tel. 607-718-525

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał m.in. odbywając szereg staży oraz pracując w oddziałach psychiatrycznych dla dorosłych, a także w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży i oddziale detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Klinice Psychiatrii w Poznaniu (Oddział dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży). Pracował w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na stanowisku zastępcy ordynatora oddziału sądowego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałbrzychu, Poradni Leczenia Uzależnień w Rawiczu

Aktualnie ordynator Oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży oraz oddziału dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Dzieci z Autyzmem.

Zajmuje się diagnozowaniem, poradnictwem i terapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

.

Anna Suchańska – lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży.
tel. 790-466-941

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała odbywając staże w oddziałach stacjonarnych i dziennych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnopsychiatrycznych. Obecnie pracuje w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Pieszycach. Pracowała w oddziale o tym samym profilu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Mam doświadczenie zarówno w pracy ambulatoryjnej jak i szpitalnej. Zajmuję się konsultowaniem, diagnozowaniem, poradnictwem i leczeniem dzieci oraz młodzieży.

 

Katarzyna Kowal – psycholog dzieci i młodzieży, terapeuta

 

Tel. 601 57 11 22 www.psychologdziecka.pl

 

   Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła szkolenia psychoterapeutyczne, w tym szkolenie z terapii systemowej rodzin, cykl w konwencji psychoterapii Gestalt oraz intensywny kurs terapii poznawczo-behawioralnej. Certyfikowany trener ogólnopolskiego programu zwiększającego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

   Zajmuje się konsultowaniem, diagnozowaniem. Specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnej terapii dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi. Pracuje głównie metodami niedyrektywnymi, w formie zabawy i rozmowy. Udziela wsparcia rodzicom niemowląt i małych dzieci. Inspiruje się rodzicielstwem bliskości.

   Pracuje łącząc głównie nurt systemowy i Gestalt, czerpie z podejścia psychodynamicznego. Regularnie korzysta z superwizji.