Wybierz formę pomocy

 

Psychoterapia indywidualna

Spotkania pacjenta z psychoterapeutą „w cztery oczy” czyli sesje psychoterapeutyczne odbywają się o stałych porach, raz w tygodniu, a w uzasadnionych przypadkach częściej. Jedna sesja trwa 45-50 minut i ma formę rozmowy, w trakcie  której pacjent porusza osobiste, ważne dla niego problemy.

Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc pacjentowi w uzyskaniu zmiany i poczucia komfortu psychofizycznego. Dlatego też już w trakcie pierwszych spotkań wspólnie z pacjentem ustala cele terapii. Jednocześnie, mając na uwadze poszanowanie indywidualności i odrębności każdego pacjenta terapeuta nie ocenia, nie udziela bezpośrednich rad, nie daje gotowych rozwiązań. W zamian, korzystając z fachowej wiedzy i doświadczenia aktywnie słucha,
odnosi się do poruszanych wątków, komentuje wypowiedzi pacjenta i nakierowuje go na odpowiedni tor rozumienia problemów.

W procesie terapii terapeuta towarzyszy pacjentowi w poszukiwaniu rozwiązań oraz wspiera go w doświadczaniu niekiedy bardzo trudnych emocji.

Każdego specjalistę obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej.

Umów się na wizytę:

Robert Dechnik, Sabina Wrona, Aleksander Błaszczyk, Kalina Komorowska, Wojciech Milek

DSC_6972

 

Psychoterapia grupowa

To rodzaj pomocy terapeutycznej polegający na poznaniu siebie i zrozumieniu swoich problemów poprzez relacje z pozostałymi uczestnikami grupy. Od psychoterapii indywidualnej różni się tym, że oprócz relacji terapeutycznej i dialogu, czynnikiem leczącym są tu dodatkowo interakcje pomiędzy pacjentami. Procesy, które zachodzą w grupie i role w które wchodzą pacjenci w trakcie psychoterapii grupowej są bowiem analogiczne do tych, w życiu codziennym. Natomiast doświadczenia pozostałych pacjentów dodatkowo pełnią funkcję wspierającą i edukacyjną.

Psychoterapia grupowa może być prowadzona w formie otwartej tzn. pacjenci mogą dołączyć do grupy na każdym jej etapie, albo zamkniętej – kiedy to skład grupy jest ustalony od początku jej trwania.

Szczegółowe informacje o naborze do grup terapeutycznych wkrótce.

 

DSC_7042

 

Psychoterapia młodzieży

Okres dojrzewania to czas wielu burzliwych zmian w życiu młodego człowieka. To również czas wzmożonego napięcia emocjonalnego, doświadczanego zarówno przez młodzież jak i przez ich rodziców. Niekiedy zmiany zachodzące w życiu młodego człowieka są bardzo trudne i blokują jego rozwój. Niejednokrotnie też negatywnie wpływają na relacje w rodzinie oraz na funkcjonowanie dziecka w szkole i grupie rówieśniczej.

Na czym polega terapia nastolatków

Psychoterapia nastolatków, podobnie jak psychoterapia osób dorosłych, polega przede wszystkim na rozmowie, w trakcie której młody człowiek porusza ważne dla niego tematy.

Dodatkowo w pracy z młodzieżą wykorzystujemy techniki w postaci rysunków czy innych wytworów plastycznych. Psychoterapeuta pomaga nastolatkowi zrozumieć trudne zmiany, napięcia czy frustracje oraz nazwać często niezrozumiałe emocje. Spotkania z terapeutą dają ulgę oraz poprawiają funkcjonowanie w domu i szkole.

Dodatkowo psychoterapia młodzieży obejmuje spotkania konsultacyjne z rodzicami oraz psychoedukację rodziców w celu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych.

W jakich problemach pomagamy

 • problemy wychowawcze
 • trudności w szkole
 • problemy w relacjach z rówieśnikami (np. konflikty, agresja, wycofanie, nieśmiałość)
 • objawy zaburzeń zachowania (np. ADHD)
 • zaburzenia lękowe np. fobie szkolne
 • depresje i nerwice dziecięce

Jak to wygląda formalnie

Na pierwsze spotkanie konsultacyjne zapraszamy rodziców w celu ustalenia problemów, przedstawienia sposobu pracy oraz ustalenia zasad płatności. Kolejne spotkania odbywają się już z nastolatkiem.

W procesie psychoterapii pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami. Sesje odbywają się raz w tygodniu, a w uzasadnionych przypadkach częściej i trwają 45-50 minut.

Umów się na wizytę

Aleksander Błaszczyk, Robert Dechnik, Kalina Komorowska, 

DSC_7005

 

Psychoterapia dzieci

To specyficzny rodzaj terapii skierowany do najmłodszych pacjentów. Formą komunikacji są tu przede wszystkim zabawa i rysunek. Dzięki takim metodom w swobodnej, sprzyjającej ekspresji, a zarazem bezpiecznej atmosferze dziecko może wyrazić nagromadzone, negatywne emocje oraz zaprezentować świat swoich wewnętrznych przeżyć.

Do terapeuty warto zgłosić się, gdy dziecko:

 • ma problemy z  wypełnianiem kolejnych zadań rozwojowych tzn. kłopoty ze snem, treningiem czystości, pójściem do przedszkola i szkoły
 • dużo choruje
 • nie chce jeść
 • nie potrafi bawić się z rówieśnikami
 • jest wycofane, agresywne lub smutne
 • boi się pozostać bez rodziców
 • przejawia inne niepokojące problemy

Jak to wygląda formalnie:

Spotkania terapeuty z dzieckiem poprzedzone są konsultacją z samymi rodzicami. Jej celem jest ustalenie problemu oraz formy pracy. Kolejne spotkania odbywają się z samym dzieckiem.
W trakcie procesu terapii pozostajemy w stałym kontakcie z rodzicami. W miarę potrzeb udzielamy konsultacji oraz prowadzimy psychoedukację, mającą na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.
Spotkania psychoterapeutyczne z dzieckiem odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, w uzasadnionych przypadkach częściej i trwają 45-50 minut.

Umów się na wizytę

Kalina Komorowska, Sabina Wrona

 

DSC_7009

 

Konsultacje psychologiczne

To forma pomocy w postaci doraźnego wsparcia, koncentrująca się na przejściowych problemach i chwilowych kryzysach. Zazwyczaj jest to jedno do trzech spotkań, w trakcie których psychoterapeuta pomaga określić i zrozumieć naturę problemu oraz wraz z pacjentem zadecydować, czy potrzebna jest dalsza pomoc.
Konsultacje psychologiczne mogą być także początkiem psychoterapii lub służyć sporządzeniu opinii. Jedna konsultacja trwa około 45- 50 minut.

Umów się na wizytę

Kalina Komorowska, Sabina Wrona

 

DSC_7058

 

Diagnostyka psychologiczna

W zależności od potrzeb pacjentów prowadzimy badania psychologiczne i sporządzamy opinie z zakresu  inteligencji i osobowości.

Umów się na wizytę

Kalina Komorowska, Sabina Wrona

 

Konsultacja psychiatryczna

To jednorazowa wizyta, której celem jest diagnoza problemu, ocena stanu zdrowia psychicznego pacjenta oraz ustalenie sposobów dalszego leczenia.
Konsultacja psychiatryczna może stanowić też wsparcie w procesie psychoterapii.

Umów się na wizytę

Aleksander Błaszczyk

 

DSC_7013

 

Leczenie psychiatryczne

Najważniejszą metodą stosowaną w leczeniu psychiatrycznym jest leczenie farmakologiczne. Leczenie psychiatryczne bazuje na iagnozie i uzupełniane może być elementami psychoterapii.

Kiedy warto zgłosić się do lekarza psychiatry:

Gdy pewne nawyki, myśli, zachowania zaczynają utrudniać funcjonowanie, mają negatywny wpływ na nasze zdrowie i życie. A także, gy są uciążliwe dla pozostałych osób z naszego otoczenia.

Leczymy choroby i zaburzenia psychiczne:

 • Depresje
 • Nerwice
 • Psychozy
 • Zaburzenia osobowości
 • Problemy seksualne
 • Uzależnienia
 • Problemy psychiczne osób w podeszłym wieku

Umów się na wizytę

Aleksander Błaszczyk

 

DSC_6971