Ośrodki współpracujące

Ośrodek Psychologiczny Sun

mgr Elżbieta Moryto – psychoterapeutka, psycholog i pedagog

telefon: 508-348-968

Zakres pracy:

Interwencja Kryzysowa

Psychoterapia depresji, stanów obniżonego nastroju, nerwic, zaburzeń lękowych, fobii.

Praca z traumą rozwojową. Terapia traumy szokowej i konsekwencji urazu, oraz zaburzeń psychosomatycznych związanych z doświadczeniem długotrwałego stresu PTS, PTSD, ASD , także metodą SE®. 
Wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, separacji i rozwodu, wychowawczych (
również związanych z adopcją) oraz kryzysach związanych z żałobą i stratą.

 Pracuje w nurcie analitycznym jungowskim i integratywnym, ericksonowskim a także systemowym.

 Pełni funkcje w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej i Polskim Towarzystwie Ustawień Systemowych.

 Psychoterapia indywidualna i grupowa. Konsultacje psychologiczne.


Siedziba: ul.Jedności Narodowej 209 CD, Wrocł
aw