Psychoterapia Grupowa Dzieci-Zapraszamy !

 

Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej ogłasza nabór

do GRUP PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH dla dzieci.

2018/2019

 

 

Zajęcia terapeutyczne dedykowane są dzieciom od 4 do 13 roku życia.Dzieci dobierane są do grup odpowiednio do wieku. Psychoterapia prowadzona jest w formie grupowej w paradygmacie psychodynamicznym. 

 

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci, których trudności przejawiają się m.in. w:

 

a) doświadczaniu stanów lękowych

b) postawie wycofanej w relacjach społecznych

c) braku bądź nierozwiniętej umiejętności zabawy

d) zachowaniach agresywnych do innych i/lub do siebie

e) braku przyjaciół

f) pogorszeniu funkcjonowania na skutek kryzysu rodzinnego,

trudnych sytuacji życiowych (rozwód, choroba, wypadek)

g) szeroko pojętych trudnościach wychowawczych

 

Kwalifikacja do grup:

 

1.Pierwsza konsultacja z rodzicami  prowadzona jest w celu rozpoznania przez terapeutów problematyki dziecka oraz wyjaśnienia rodzicom zasad i działania metody terapii grupowej.

2. Terapeuci kwalifikują dziecko do odpowiedniej grupy terapeutycznej. Etap kwalifikacji kończy się podpisaniem kontraktu pomiędzy opiekunami prawnymi a terapeutami oraz wpisaniem dziecka na listę danej grupy terapeutycznej.

  W przypadku gdy terapeuci wraz z rodzicami stwierdzą, iż istnieje potrzeba rozmowy z pedagogiem szkolnym/wychowawcą prowadzący grupę kontaktują się z danym pracownikiem szkoły/przedszkola i uzupełniają wiedzę na temat funkcjonowania dziecka.

Rodzice mają możliwość na bieżąco kontaktu z terapeutami.

Terapia grupowa :

1. Zajęcia będą odbywać się od września lub października  2018 roku  do czerwca 2019 r raz w tygodniu (60 minut). Grupy przewidziane są dla dzieci od 4 do 13 roku życia. W każdej grupie dzieci będą w swoim przedziale wiekowym (np. w jednej grupie dzieci 4-5 lat). Ilość dzieci w grupie mieści się w przedziale 4-8 osób (w zależności od wieku i wytycznych psychologicznych). Grupy prowadzone są w dni powszednie oraz soboty w godzinach porannych bądź popołudniowych – konkretne dni i godziny będą ustalane podczas kwalifikacji. Grupa terapeutyczna prowadzona jest przez dwoje terapeutów.

2. W czasie terapii są zaplanowane trzy spotkania konsultacyjne z rodzicami (nieodpłatne). W zależności od potrzeb istnieje możliwość dodatkowych konsultacji.

 

Kontakt telefoniczny bądź e-mailowy w celu umówienia się na pierwszą konsultację:

 

mgr Kalina Komorowska-Kubaś – Psycholog/Psychoterapeuta

Tel. 609-741-011  , e-mail: kalina2@o2.pl

 

mgr Robert Dechnik – Psychoterapeuta                                       

Tel . 606-75-34-57, e-mail robertdechnik@o2.pl

 

Koszty terapii:

Pierwsze spotkanie kwalifikacyjne/konsultacyjne rodziców z terapeutami – 100 zł, pozostałe nieodpłatne

spotkanie terapeutów z wychowawcą/pedagogiem szkolnym – nieodpłatne

jedna sesja terapii grupowej dzieci– 100 zł (terapia raz w tygodniu czyli 4 razy w miesiącu – 400 zł)

 

Proces terapeutyczny poddawany jest superwizji.

 

Psychoterapeuci prowadzący grupy:

mgr Robert Dechnik

mgr Kalina Komorowska-Kubaś

dr Anna Mitręga

mgr Monika Kowalczyk

 

Zajęcia odbywają się w Instytucie Psychoterapii Psychodynamicznej:

we Wrocławiu przy ul. Turniejowej 21/1  (Krzyki)

we Wrocławiu przy ul.Dygasińskiego 12/3 (Karłowice)

w Żórawinie przy ul.Bankowej pod Wrocławiem

w zależności od preferencji rodziców dzieci.