Psychoterapia Grupowa Dzieci-Zapraszamy !

 

 

 


Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej

prowadzi

GRUPY PSYCHOTERAPEUTYCZNE

dla dzieci.

  Zajęcia terapeutyczne dedykowane są dzieciom od 4 do 13 roku życia.Dzieci dobierane są do grup odpowiednio do wieku. Psychoterapia prowadzona jest w formie grupowej w paradygmacie psychodynamicznym. Metoda pracy oparta jest głównie o psychodramę dziecięcą.

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci, których trudności przejawiają się m.in. w:

a) doświadczaniu stanów lękowych

b) postawie wycofanej w relacjach społecznych

c) braku bądź nierozwiniętej umiejętności zabawy

d) zachowaniach agresywnych do innych i/lub do siebie

e) braku przyjaciół

f) pogorszeniu funkcjonowania na skutek kryzysu rodzinnego,

trudnych sytuacji życiowych (rozwód, choroba, wypadek)

g) szeroko pojętych trudnościach wychowawczych

Terapia grupowa :

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (60 minut). Grupy przewidziane są dla dzieci od 4 do 13 roku życia. W każdej grupie dzieci będą w swoim przedziale wiekowym (np. w jednej grupie dzieci 4-5 lat). Ilość dzieci w grupie mieści się w przedziale 4-8 osób (w zależności od wieku i wytycznych psychologicznych). Grupy prowadzone są w dni powszednie oraz soboty w godzinach porannych bądź popołudniowych – konkretne dni i godziny będą ustalane podczas spotkania konsultacyjnego. Grupa terapeutyczna prowadzona jest przez dwoje terapeutów (kobietę i mężczyznę)

  1. W czasie terapii zaplanowane są nieodpłatne spotkania konsultacyjne z rodzicami m.in. w celu omówienia postępów w terapii oraz proponowaniu nowych rozwiązań wychowawczych. Rodzice mają możliwość na bieżąco kontaktu z terapeutami.

 Przed rozpoczęciem przez dziecko terapii zawsze chcemy spotkać się z rodzicem na spotkaniu konsultacyjnym podczas którego:

1.Rozpoznajemy trudności z którymi mierzy się dziecko i rodzice oraz formułujemy cele terapeutyczne

2.Wyjasniamy metodę terapii grupowej oraz ustalamy zasady współpracy

3.Kwalifikujemy dziecko do odpowiedniej grupy pod względem wieku i potrzeb psychologicznych dziecka

Kontakt telefoniczny bądź e-mailowy (rejestracja):

mgr Kalina Komorowska-Kubaś – Psycholog/Psychoterapeuta

Tel. 609-741-011  , e-mail: kalina2@o2.pl

mgr Robert Dechnik – Psychoterapeuta                                       

Tel . 606-75-34-57, e-mail robertdechnik@o2.pl

Koszty terapii:

jedna sesja terapii grupowej dzieci– 100 zł (terapia raz w tygodniu czyli 4 razy w miesiącu – 400 zł)

Psychoterapeuci prowadzący grupy:

mgr Robert Dechnik

mgr Kalina Komorowska-Kubaś

dr Anna Mitręga

mgr Monika Kowalczyk

Zajęcia odbywają się w Instytucie Psychoterapii Psychodynamicznej:

we Wrocławiu przy ul. Turniejowej 21/1  (Krzyki)

we Wrocławiu przy ul.Dygasińskiego 12/3 (Karłowice)

w Żórawinie przy ul.Bankowej pod Wrocławiem

w zależności od preferencji rodziców dzieci.