Psychoterapia Grupowa Dzieci-Zapraszamy!

 

Instytut Psychoterapii Psychodynamicznej ogłasza nabór

do GRUP PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH dla dzieci.

 

 

 

Zajęcia terapeutyczne dedykowane są dzieciom od 4 do 12 roku życia.Dzieci dobierane są do grup odpowiednio do wieku. Psychoterapia prowadzona jest w formie grupowej w paradygmacie psychodynamicznym. 

 

Oferta terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci, których trudności przejawiają się m.in. w:

 

a) doświadczaniu stanów lękowych

b) postawie wycofanej w relacjach społecznych

c) braku bądź nierozwiniętej umiejętności zabawy

d) zachowaniach agresywnych do innych i/lub do siebie

e) problemach z zasypianiem

f) braku przyjaciół

g) pogorszeniu funkcjonowania na skutek kryzysu rodzinnego,

trudnych sytuacji życiowych (rozwód, choroba, wypadek)

h) szeroko pojętych trudnościach wychowawczych

 

Etapy Procedury Kwalifikacyjnej:

 

1.Pierwsza konsultacja z rodzicami (bez dziecka)  prowadzona jest w celu podstawowego rozpoznania przez terapeutów problematyki dziecka oraz wyjaśnienia rodzicom zasad i działania metody terapii grupowej.

2.W ramach drugiej konsultacji terapeuci w oparciu o dwa pierwsze etapy kwalifikacji przeprowadzają wywiad z rodzicami i dzieckiem w celu pogłębienia i podsumowania rozpoznania sytuacji i diagnozy dziecka oraz uzgodnienia celów terapeutycznych.

4. Terapeuci kwalifikują dziecko do odpowiedniej wiekowo grupy terapeutycznej lub, w przypadku stwierdzenia przez zespół terapeutów, iż dla dziecka inna forma terapeutyczna będzie najlepsza, informują i szczegółowo wyjaśniają to rodzicom wskazując gdzie dziecko może otrzymać specjalistyczną pomoc. Etap kwalifikacji kończy się podpisaniem kontraktu pomiędzy opiekunami prawnymi a terapeutami oraz wpisaniem dziecka na listę danej grupy terapeutycznej.

  W przypadku gdy terapeuci wraz z rodzicami stwierdzą, iż istnieje potrzeba rozmowy z pedagogiem szkolnym/wychowawcą prowadzący grupę kontaktują się z danym pracownikiem szkoły/przedszkola i uzupełniają wiedzę na temat funkcjonowania dziecka.

Rodzice mają możliwość „na bieżąco” kontaktu telefonicznego z terapeutami.

Terapia grupowa :

1. Zajęcia będą odbywać się od styczeń/luty  2018r  do czerwca 2018r raz w tygodniu (60 minut) Grupy przewidziane są dla dzieci od 4 do 12 roku życia. W każdej grupie dzieci będą w swoim przedziale wiekowym (np. w jednej grupie dzieci 4-5 lat). Ilość dzieci w grupie mieści się w przedziale 4-7 osób (w zależności od wieku i wytycznych psychologicznych). Grupy prowadzone są w dni powszednie w godzinach porannych bądź popołudniowych – konkretne dni i godziny będą ustalane podczas procedury kwalifikacyjnej. Grupa terapeutyczna prowadzona jest przez dwoje terapeutów (kobietę i mężczyznę).

2. W czasie terapii są zaplanowane trzy spotkania konsultacyjne z rodzicami w tym jedno podsumowujące po zakończeniu grupy w celu omówienia przebiegu terapii dziecka. W zależności od potrzeb istnieje możliwość dodatkowych konsultacji.

 

Kontakt w celu umówienia się na pierwszą konsultację bezpośrednio u prowadzących grupę:

 

mgr Robert Dechnik – Psychoterapeuta

Tel . 606-75-34-57

 

   Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Społecznych kierunek filozofia, Ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii oraz Szkołę psychoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i dzieci oraz psychoterapię grupową. Kierownik Instytutu Psychoterapii Psychodynamicznej we Wrocławiu.

   Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywał m.in. w : Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Profilaktyczno-Wychowawczym Stowarzyszenia Most, Poradni Zdrowia Psychicznego, Instytucie Psychoterapii Psychodynamicznej) i datuje je nieprzerwanie od 1997 roku. Prowadzi również kursy, szkolenia oraz konsultacje m.in dla psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i lekarzy.

 

Koszty terapii:

jedno spotkanie kwalifikacyjne/konsultacyjne z terapeutami – 100 zł

spotkanie terapeutów z wychowawcą/pedagogiem szkolnym – nieodpłatnie

jedna sesja terapeutyczna – 100 zł (terapia raz w tygodniu czyli 4 tygodnie – 400 zł)

 

Przebieg terapii superwizowany jest u Superwizora certyfikowanego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, pracującego w paradygmacie psychodynamicznym.